Proiect de hotarare

Privind îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 146 din Anexa la H.C.L. nr. 28/1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce aparțin domeniului public al orașului Pogoanele


Fișiere atașate: