Proiect de hotarare

Privind completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 23 din 28 aprilie 2017 privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice si indreptarea unei erori materiale