Proiect de hotarare

Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018