Proiect de hotarare

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018