Proiect nr. 53 / 2021

Privind atribuirea de denumiri unor străzi din orașul Pogoanele și orașul Pogoanele, sat Căldărăști precum și numerotarea/renumerotarea imobilelor


Fișiere atașate: