Consultare publica – Proiect completare Strategie de dezvoltare durabilă a orașului Pogoanele, pentru perioada 2021 – 2027

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ


Fișiere atașate: