Dezbatere publica – Proiect Strategia locala de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului de Salubrizare din orașul Pogoanele

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ


Fișiere atașate: