HCL 17/2018

Privind validarea mandatului de consilier local, in Consiliul Local al orasului Pogoanele, al d.lui Staicu Gheorghe