HCL 2/2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 ianuarie 2020 cu reluare in 31 ianuarie 2020