HCL 25/2019

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 11/29 aprilie 2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Pogoanele în Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Compania de Apă SA Buzău