HCL 37/2017

Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 iulie 2017 si modificarea unor Hotarari de Consiliu local