HCL 9/2020

privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului Tehnologic Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite