Proiect de hotarare

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat între MMPS/MS/ME/UAT Pogoanele elaborat în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” – cod SMIS 2014 +: 122607

Citeste mai mult

Proiect de hotarare

privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Pogoanele in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație

Citeste mai mult