Proiect nr. 41 / 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 31 mai 2022 cu reluare în 2 iunie 2022

Citeste mai mult

Proiect nr. 40 / 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 31 mai 2022 cu reluare în 2 iunie 2022

Citeste mai mult

Proiect nr. 38 / 2022

privind aprobarea modelului precum și încheierii unui contract privind constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică și privată a UAT Pogoanele, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor sau infrastructură necesare acestora, încheiat cu Orange Romania SA

Citeste mai mult