HCL 56/2019

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 31 octombrie 2019 cu reluare in 1 noiembrie 2019