HCL 57/2019

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele