HCL 10/2017

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Citeste

HCL 9/2017

Privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale, in anul 2017

Citeste

HCL 8/2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”

Citeste

HCL 7/2017

Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri la data de 31 decembrie 2016

Citeste

HCL 6/2017

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2017, cu beneficiarii de ajutor social

Citeste