Proiect de hotarare

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 decembrie 2018 cu reluare in 28 decembrie 2018