Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiecte de hotarari – Sedinta din 24.04.2024În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 24.04.2024, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 12.04.2024În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 12.04.2024, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 02.04.2024În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 02.04.2024, orele 12.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.03.2024În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 29.03.2024, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 14.03.2024În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 14.03.2024, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.02.2024În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 29.02.2024, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 09.02.2024În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 09.02.2024, orele 11.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.01.2024În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 31.01.2024, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.12.2023  În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 29.12.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 18.12.2023  În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 18.12.2023, orele 13.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 20.12.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 20.12.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 08.12.2023  În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 08.12.2023, orele 11.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.11.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 29.11.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.10.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 30.10.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.09.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 29.09.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 21.08.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 21.08.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 10.08.2023  În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 10.08.2023, orele 12.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.07.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 28.07.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.06.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 30.06.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.05.2023  În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 31.05.2023, orele 12.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 19.05.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 19.05.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.04.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 28.04.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 04.04.2023  În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 04.04.2023, orele 12.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.03.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 31.03.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.02.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 28.02.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 09.02.2023  În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 09.02.2023, orele 14.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.01.2023  În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 31.01.2023, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 20.12.2022     În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 20.12.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.11.2022      În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 29.11.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 09.11.2022      În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 09.11.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.10.2022      În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 31.10.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 18.10.2022     În ședința extraordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 18.10.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.09.2022    În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 30.09.2022, orele 09.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.09.2022    În ședința extraordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 27.09.2022, orele 09.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.08.2022     În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 31.08.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.07.2022   În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 29.07.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.06.2022    În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 28.06.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.05.2022    În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 31.05.2022, orele 13.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 22.04.2022    În ședința de indata a Consiliului local Pogoanele din data de 22.04.2022, orele 10.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.04.2022    În ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din data de 29.04.2022, orele 09.00, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:date
Proiect nr. 34 / 2022pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ‘’Construire două hale de depozitare cereale, spațiu social, pod basculă, utilități și împrejmuire, tarlaua 14 parcela 77, orașul Pogoanele, județul Buzău’’date
Proiect nr. 33 / 2022privind aprobarea modificării HCL 66/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 2022date
Proiect nr. 32 / 2022privind componența și organizarea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea precum și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabiledate
Proiect nr. 31 / 2022Privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Pogoanele, Domnul Cotruță Valentino Adrian, pentru activitatea desfășurată în anul 2021date
Proiect nr. 30 / 2022Privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu bl. 1 et.2 ap.5 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Nica Iondate
Proiect nr. 29 / 2022Privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, Aleea Parcului nr. 1 et.1 ap.4 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.nei Butuceanu Elenadate
Proiect nr. 28 / 2022Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003date
Proiect nr. 27 / 2022privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului Tehnologic Pogoanele, amortizate integral, care au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect nr. 26 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 martie 2022 cu reluare în 31 martie 2022date
Proiect nr. 25 / 2022privind achitarea cotizației aferențe anului 2022 la Asociația Județeană de Fotbal Buzăudate
Proiect nr. 24 / 2022privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei dlui Crețu Marius, domiciliată în orașul Pogoaneledate
Proiect nr. 23 / 2022privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr.28/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de ”Centru de asistență medico-socială Pogoanele”date
Proiect nr. 22 / 2022Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în comisiile de examen la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Pogoaneledate
Proiect nr. 21 / 2022privind aprobarea rectificării nr. I a bugetului de venituri și cheltuielidate
Proiect nr. 20 / 2022privind aprobarea Planului de Acțiune privind Serviciile sociale ale Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 2022date
Proiect nr. 19 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 3 martie 2022 cu reluare în 4 martie 2022date
Proiect nr. 18 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 3 martie 2022 cu reluare în 4 martie 2022date
Proiect nr. 17 / 2022privind actualizarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022date
Proiect nr. 16 / 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și excedentului bugetar al anilor precedențidate
Proiect nr. 15 / 2022privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de dl Curte Florin, domiciliată în orașul Pogoaneledate
Proiect nr. 14 / 2022pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Construirea și dotarea cu echipament a unui spațiu pentru spălătorie auto în orașul Pogoanele, județul Buzău’’date
Proiect nr. 13 / 2022privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului de Salubrizare din orașul Pogoaneledate
Proiect nr. 12 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada februarie – aprilie 2022date
Proiect nr. 11 / 2022privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență dnei Ilie Marcela, domiciliată în orașul Pogoaneledate
Proiect nr. 10 / 2022privind aprobarea grilei de salarizare pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele, începând cu 1 ianuarie 2022date
Proiect nr. 9 / 2022Privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele în anul 2022date
Proiect nr. 8 / 2022Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru populație, agenți economici și instituții publice începând cu 01 ianuarie 2022date
Proiect nr. 7 / 2022privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului Teoretic Pogoanele, amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect nr. 6 / 2022Privind aprobarea validării Dispoziției nr. 645/28.12.2021 privind aprobarea virării unor credite în cadrul aceluiași capitol bugetardate
Proiect nr. 5 / 2022Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 decembrie 2021date
Proiect nr. 4 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești și retragerea comunei Cilibia din Asociațiedate
Proiect nr. 3 / 2022privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, în anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioaredate
Proiect nr. 2 / 2022privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrările de interes local ce se vor efectua în anul 2022, cu beneficiarii de ajutor socialdate
Proiect nr. 1 / 2022Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar a orașului Pogoanele, în anul 2022 – 2023date
Proiect nr. 67 / 2021Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, rectificarea nr. IV și a listei de investițiidate
Proiect nr. 66 / 2021privind aprobarea stingerii debitului prin compensare cu SC Marius & Cornel Gold SRLdate
Proiect nr. 65 / 2021Privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Libertății bl. 4 et.4 ap.18 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.nei Marcu Gabriela Clementina, titularul contractului de închirieredate
Proiect nr. 64 / 2021privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 2022date
Proiect nr. 63 / 2021Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport și depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenți economici și instituții publice, începând cu data de 01.01.2022date
Proiect nr. 62 / 2021Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, rectificarea nr. III și a listei de investițiidate
Proiect nr. 61 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 20 decembrie cu reluare în 21 decembrie 2021date
Proiect nr. 60 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 2􏰇0 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021date
Proiect nr. 59 / 2021privind aprobarea participării la 􏰕Programul privind creşterea eficien􏰉ei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice􏰖 cu proiectul “CREȘTEREA EFICENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE 􏰒 LICEUL TEHNOLOGIC, I.A. RĂDULESCU – POGONEANU”date
Proiect nr. 58 / 2021privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022date
Proiect nr. 57 / 2021privind aprobarea acordării unor înlesniri la plată persoanelor fizice care la data de 31 octombrie a.c. figurează cu restanțe, reprezentând taxe și impozite, la bugetul localdate
Proiect nr. 56 / 2021Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2022date
Proiect nr. 55 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Centura Pogoanele – Tronson I – între DJ 􏰀0􏰁I până în DN2C, L = 5500 m”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”date
Proiect nr. 54 / 2021Privind desemnarea primarului orașului Pogoanele, dl Dumitrașcu Florin, în comisiile de examen la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Pogoaneledate
Proiect nr. 53 / 2021Privind atribuirea de denumiri unor străzi din orașul Pogoanele și orașul Pogoanele, sat Căldărăști precum și numerotarea/renumerotarea imobilelordate
Proiect nr. 52 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedin􏰋ă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022date
Proiect nr. 51 / 2021Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, rectificarea nr. II și a listei de investițiidate
Proiect nr. 50 / 2021Privind revocarea CHL 32/2021 privind îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 1􏰀􏰆 din Anexa la H.C.L. nr. 2􏰉/1􏰁􏰁􏰁 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce aparțin domeniului public al orașului Pogoaneledate
Proiect nr. 49 / 2021Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 3􏰂0 septembrie 2021date
Proiect nr. 48 / 2021Privind aprobarea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete  de gestionare a deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Pogoaneledate
Proiect nr. 47 / 2021Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli  pentru anul 2021, rectificarea nr. I și a listei de investițiidate
Proiect nr. 46 / 2021privind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pogoanele în Consiliile de Administrație ale Liceului Tehnologic “I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele și Liceului Teoretic Pogoanele date
Proiect nr. 45 / 2021Privind aprobarea înființării unor rampe pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor rezultate din construcții și demolăridate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de dna Oprea Danieladate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 2021date
Proiect de hotarareprivind achitarea cotizației aferente anului 2021 la G.A.L. Ecoul Câmpiei Buzăului la care orașul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind atribuirea de denumiri unor străzi din orașul Pogoanele și orașul Pogoanele, sat Căldărăști precum și numerotarea/renumerotarea imobilelordate
Proiect de hotararePrivind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Pogoanele, pentru perioada 2021 – 2027date
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru populație, agenți economici și instituții publice începând cu 01 septembrie 2021date
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada august- octombrie 2021date
Proiect de hotarareprivind achitarea cotizației aferente anului 2021 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 la care orașul Pogoanele este membrudate
Proiect de hotarareprivind aprobarea îndreptării erorilor materiale din lista de investiții pe anul 2021, anexă a H.C.L. nr. 27/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și planului de achiziții publice excedentului bugetar al anilor precedențidate
Proiect de hotarareprivind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat între MMPS/MS/ME/UAT Pogoanele elaborat în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” – cod SMIS 2014 +: 122607date
Proiect de hotarareprivind aprobarea condițiilor de închiriere prin licitație publică a unui spațiu precum și a documentației aferentedate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Pogoanele in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociațiedate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatiedate
Proiect de hotararePrivind aprobarea formei de gestiune, a Regulamentului și caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.l Mureșanu Vasile Nicolae, domiciliat în orașul Pogoanele, str., județul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 146 din Anexa la H.C.L. nr. 28/1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce aparțin domeniului public al orașului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunitățiidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 martie 2021date
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada mai – iulie 2021date
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 11 mai 2021 cu reluare in 12 mai 2021date
Proiect de hotarareprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și planului de achiziții publice excedentului bugetar al anilor precedențidate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.nul Mureșanu Dan, domiciliată în orașul Pogoanele, sat Căldărăști, județul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de dna Petcu Luminițadate
Proiect de hotarareprivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul U.A.T. Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizației aferente anului 2021 la Asociația Orașelor din Româniadate
Proiect de hotarareprivind aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate precum și amplasamentul stațiilor publice de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programuluidate
Proiect de hotararePrivind prelungirea valabilității Planului de Urbanism General al orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 martie 2021 cu reluare în 31 martie 2021date
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 martie 2021 cu reluare în 31 martie 2021date
Proiect de hotarareprivind modificarea HCL nr.63 din 23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 2021date
Proiect de hotarareprivind aprobarea anulării obligațiilor fiscale datorate de debitori persoane juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau profesii libere, precum și asocieri și alte entități fără personalitate juridică, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii, conform anexei parte integrantă din prezentadate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 25 februarie 2021 cu reluare in 26 februarie 2021date
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 25 februarie 2021 cu reluare in 26 februarie 2021date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de Acțiune privind Serviciile sociale ale Biroului de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 2021date
Proiect de hotararePrivind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Pogoanele, domnul COTRUȚĂ VALENTINO-ADRIAN, pentru activitatea desfășurată în anul 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.l Bunget Marceldate
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada februarie – aprilie 2021date
Proiect de hotararePrivind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Libertății bl. 6 et.4 ap.18 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Gheorghe Răzvan Marian, titularul contractului de închirieredate
Proiect de hotararePrivind aprobarea grilei de salarizare pentru asistenții personali începând cu 13 ianuarie 2021date
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 decembrie 2020date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de acțiuni și lucrările de interes local ce se vor efectua în anul 2021, cu beneficiarii de ajutor socialdate
Proiect de hotarareprivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioaredate
Proiect de hotararePrivind prelungirea contractului de prestări servicii cu SC RER SUD SA pentru o perioadă de 2 (doi) anidate
Proiect de hotarareprivind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1 – oraș Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotarareprivind utilizarea excedentului bugetar în sumă de 200.000 lei pentru amenajarea și dotarea Centrului de Vaccinare COVID 19 Pogoanele în Sala de sport a orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind constatarea vacantării unei funcții de consilier local prin demisia dlui Radu Ștefandate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.na Vasilescu Maria, domiciliată în orașul Pogoanele, județul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar a orașului Pogoanele, în anul 2021 – 2022date
Proiect de hotarareprivind aprobarea criteriilor și regulamentului de acordare a unor suprafețe de teren tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personalădate
Proiect de hotarareprivind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 2021date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. VII și a listei de investițiidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordării unor burse copiilor care frecventează cursurile școlilor de pe raza orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pogoanele în Consiliile de Administrație ale Liceului Tehnologic “I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele și Liceului Teoretic Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. VI și a listei de investițiidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 septembrie 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020 – 2025date
Proiect de hotarareprivind alegerea viceprimarului orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021date
Proiect de hotararePrivind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2021date
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.l Vlad Vladdate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de dnul Cocoloș Marcel, domiciliat în orașul Pogoanele, județul Buzăudate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.na Muscal Georgeta, domiciliată în orașul Pogoanele, județul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. V și a listei de investițiidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.na Velicu Andreea Ioneladate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.l Mohaiu Mihăiță Cristiandate
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind înregistrarea UAT Pogoanele în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancardate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Butuceanu Alexandru, titularul contractului de închirieredate
Proiect de hotararePrivind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Nica Ion, titularul contractului de închirieredate
Proiect de hotararePrivind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Gheorghe Răzvan Marian, titularul contractului de închirieredate
Proiect de hotararePrivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Pogoanele nr.36/27.05.2020 privind aprobarea demolării imobilului Grădiniță Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Marin Vasiledate
Proiect de hotararePrivind revocarea Hotărârii nr. 22/19.02.2020 privind închirierea suprafeței de 325 mp SC Ecombustibil Stations SRLdate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.na Dragomir Ștefana, domiciliată în orașul Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.l Tudor Viorel, domiciliat în orașul Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.na Chivu Florica, domiciliată în orașul Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. IV și a listei de investițiidate
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada iunie – august 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea demolării Grădiniței cu Program Normal Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzăudate
Proiect de hotarareprivind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.l Anton Ștefan, domiciliat în orașul Pogoanele, sat Caldărăști, județul Buzăudate
Proiect de hotarareprivind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Buzău 2009” la care orașul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotarareprivind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale bugetare restante la 31 martie 2020 a debitorilor, persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. III și a listei de investițiidate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 mai 2020 cu reluare in 29 mai 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. IIdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Mănăilă Aureliandate
Proiect de hotararePrivind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de “Centru de asistență medico-socială Pogoanele”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 martie 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. Idate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 2 aprilie 2020 cu reluare in 3 aprilie 2020date
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 2 aprilie 2020 cu reluare in 3 aprilie 2020date
Proiect de hotarareprivind închirierea suprafeței de 325 mp. SC Ecombustibil Stations SRLdate
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada martie 2020 – mai 2020date
Proiect de hotararePrivind prelungirea contractului de prestări servicii cu SC RER SUD SA pentru o perioadă de un andate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Mureșan Vasile Nicolaedate
Proiect de hotarareprivind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Pogoanele, domnul COTRUȚĂ VALENTINO-ADRIAN, pentru activitatea desfășurată în anul 2019date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 2020date
Proiect de hotarareprivind acordarea unor ajutoare bănești de urgențădate
Proiect de hotarareprivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul U.A.T. Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect de hotarareprivind achitarea cotizațiilor aferente anului 2020 la Asociațiile la care orașul Pogoanele este membrudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a Proiectelor de hotărâri ale Consiliului local și a dispozițiilor Primarului, conform Codului Administrativdate
Proiect de hotarareprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listelor deinvestiții și achiziții pentru anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar al anilor precedențidate
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua în anul 2020, cu beneficiarii de ajutor socialdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 decembrie 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului Tehnologic Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect de hotararePrivind aprobarea Actului adițional nr. 79 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizaredate
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru populație, agenți economici și instituții publice începând cu 01 februarie 2020date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de Acțiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 2020date
Proiect de hotarareprivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioaredate
Proiect de hotararePrivind aprobarea grilei de salarizare pentru asistenții personali începând cu 01 ianuarie 2020date
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 ianuarie 2020 cu reluare in 31 ianuarie 2020date
Proiect de hotararePrivind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar a orașului Pogoanele, în anul 2020 – 2021date
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”date
Proiect de hotarareprivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului Teoretic Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport și depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenți economici și instituții publicedate
Proiect de hotarareprivind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 8/12.02.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a folosinței imobilului – apartament, situat in orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localității, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu publiculdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. IV, a listei de investiții și achizițiidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat al investiției “Construire Școală Generală cu 9 Săli de clasă în satul Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți, rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. III, a listei de investiții și achizițiidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordării unor burse copiilor care frecventează cursurile școlilor de pe raza orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 18 noiembrie 2019 cu reluare in 19 noiembrie 2019date
Proiect de hotarareprivind aprobarea primirii comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu în calitate de membri asociați și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orașul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 septembrie 2019date
Proiect de hotararePrivind prelungirea contractului de prestări servicii cu SC RER SUD SA (fost SC RER Ecologic Service Buzău SRL) pentru o perioada de 4 (patru) lunidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. II, a listei de investiții și achizițiidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general ai investiției “Modernizare străzi – drumuri de interes local în orașul Pogoanele”date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 31 octombrie 2019 cu reluare in 1 noiembrie 2019date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzău și mandatarea reprezentantului UAT Pogoanele să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea Strategiei de tarifaredate
Proiect de hotararePrivind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pogoanele în Consiliile de Administrație ale Liceului Tehnologic “I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele și Liceului Teoretic Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiectdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiectdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 2019date
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 2019date
Proiect de hotarareprivind înlocuirea anexei și modificarea art. 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 39 din 19 iulie 2019 privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță cu Program Normal și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiectdate
Proiect de hotarareprivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiectdate
Proiect de hotarareprivind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019 – 2020, 2020 – 2021date
Proiect de hotarareprivind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale bugetare restante la 31 decembrie 2018 a debitorilor, persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. Idate
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 38 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Modernizare drumuri locale în localitatea Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 35 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire Blocuri locuințe sociale oraș Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 34 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire și dotare Centru Recreativ oraș Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță cu Program Normal și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiectdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 37 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Modernizare drumuri locale în localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 36 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire Grădiniță cu Program Normal sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 33 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire și dotare Centru Recreativ sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”date
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru ședința extraordinară din 19 iulie 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea implementării proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014+:122607date
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului și plății cotizației ce revine orașului Pogoanele la Grupul de Acțiune Locala – Ecoul Câmpiei Buzăului 2009date
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada iunie – august 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în sat Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiectdate
Proiect de hotararePrivind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 11/29 aprilie 2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Pogoanele în Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Compania de Apă SA Buzăudate
Proiect de hotararePrivind validarea/invalidarea mandatului de consilier local al d.lui Grigore Petrică Adrian, înscris pe listele Partidului Național Liberal la alegerile din 5 iunie 2016, pe locul rămas vacant prin încetarea mandatului înainte de termen a d.lui Vlad Tudordate
Proiect de hotararePrivind cesionarea, modificarea și completarea Contractului de asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct numărul 1319 din 17.05.2012date
Proiect de hotararePrivind modificarea și completarea Contractului de asociere în participațiune numărul 2417 din 13.07.2011, rectificat și completat prin Încheierea nr. 10 din 26.04.2013 și modificat și completat prin Contractul de Cesiune autentificat sub nr. 1910 din 27.09.2013date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare în 31 mai 2019date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare in 31 mai 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2020date
Proiect de hotararePrivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listelor deinvestiții și achiziții pentru anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar al anilor precedențidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea participării orașului Pogoanele, prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROGAZ BUZĂU 2020”date
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizației anuale către Asociația Orașelor din Romaniadate
Proiect de hotararePrivind constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al d.lui Vlad Tudordate
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele pentru anul 2019date
Proiect de hotarareprivind stabilirea locurilor, aflate în domeniul public al localității, pe care pot fi instalate amenajări provizorii pentru strângerea de semnături pe listele de susținători ai candidaților în perioada premergătoare termenului de depunere a candidaturilor și pentru distribuirea de materiale de propagandă electorală în perioada campaniei electoraledate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 2019date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a Devizului general actualizat și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local a investitiei “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orașul Pogoanele”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea amplasării pe domeniul public al orașului Pogoanele a unui stâlp electric de medie tensiune de tip 15014 echipat cu un separator tripolar de exterior de tip STEPno 24 kv – 400/25A în beneficiul Cooperativei Agricole pepeni de Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programuluidate
Proiect de hotararePrivind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada martie – mai 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea modalitații de achiziție și de gestiune a activităților specifice serviciului de iluminat public al orașului Pogoanele, județul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Buzău 2008”date
Proiect de hotararePrivind acordarea cu titlu gratuit a folosintei imobilului – apartament, situat in orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localitații, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu publiculdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii normei de hrana pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul orasului Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2019, cu beneficiarii de ajutor socialdate
Proiect de hotararePrivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioaredate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 ianuarie 2019 cu reluare in 29 ianuarie 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 decembrie 2018date
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2019 – 2020date
Proiect de hotararePrivind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General al orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 decembrie 2018 cu reluare in 28 decembrie 2018date
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publicedate
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor de performanta aferenti Contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoanele nr. 6278/2010 a Actului Aditional la Contractul de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 2018date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele pentru anul 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 septembrie 2018date
Proiect de hotararePrivind prelungirea contractului de prestari servicii cu SC RER Ecologic Service Buzau SRL pentru o perioada de 1 (un) andate
Proiect de hotararePrivind exonerarea de la plata pentru persoanele inscrise in tabelul anexa, care au primit ajutoare de urgenta si pe care Curtea de Conturi le-a considerat ca fiind prejudicii pentru bugetul localdate
Proiect de hotararePrivind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018date
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 2018date
Proiect de hotararePrivind atestarea la domeniul public al localitatii a unor drumuri de exploatare, situate in extravilanul orasului Pogoanele, conform anexei parte integranta a prezenteidate
Proiect de hotararepentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 32 din 30.07.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 6 august 2018 cu reluare in 7 august 2018.date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare drumuri locale in localitatea Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare drumuri locale in localitatea Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Gradinita cu Program Normal sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire blocuri locuinte sociale, oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 iunie 2018date
Proiect de hotarareprivind atestarea suprafetei de 2600 mp situata in tarlaua 12 parcela 1781 ca facand parte din domeniul public al orasului Pogoanele, pentru implementarea proiectului “Baza sportiva, teren fotbal gazon sintetic si teren de tenis”date
Proiect de hotararePrivind corectarea anexelor Hotararii Consiliului Local nr. 64/2017 pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 2018date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 9 iulie 2018 cu reluare in 10 iulie 2018date
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada iunie – august 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 2009date
Proiect de hotararePrivind completarea domeniului public al orasului Pogoanele, judetul Buzaudate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui ajutor in suma de 11850 (la care se adauga TVA) lei pentru finalizarea construirii locuintei familiei Obrijan Anisoaradate
Proiect de hotararePrivind aprobarea completarii obiectivelor de investitii cuprinse in Strategia de Dezvoltare locala a orasului Pogoanele, judetul Buzau, pentru perioada 2014 – 2020date
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publicedate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 martie 2018date
Proiect de hotararePrivind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 48 din 26.09.2018 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018date
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2018 – 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunelor Balesti, judetul Vrancea si Chiliile, judetul Buzau, in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 29.03.2018 sau dupa caz 30.03.2018date
Proiect de hotarareprivind validarea mandatului de consilier local, in Consiliul Local al orasului Pogoanele, al d.lui Staicu Gheorghedate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 07.03.2018 sau dupa caz 08.03.2018date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 februarie 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Scoala Generala cu 9 Sali de clasa in satul Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor deinvestitii si achizitii pentru anul 2018 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedentidate
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia Oraselor din Romaniadate
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 decembrie 2017date
Proiect de hotararePrivind desemnarea unui membru al Consiliului local al orasului Pogoanele in Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Judetului Buzaudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale, in anul 2018date
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2018, cu beneficiarii de ajutor socialdate
Proiect de hotararePrivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioaredate
Proiect de hotararePrivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul orasului Pogoanele care sunt amortizate integral , au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folositedate
Proiect de hotarareprivind constatarea vacantarii unei functii de consilier local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Agapie Dumitrudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea nerecuperarii unor sume de bani incasate cu titlu de beneficii de asistenta sociala de catre unele persoane singure, in prezent decedatedate
Proiect de hotararePrivind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 2018date
Proiect de hotararePrivind stabilirea taxelor si impozitelor locale, cuantumului chiriilor si taxelor extrajudiciare de timbru aplicabile orasului Pogoanele in anul 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018date
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2018 – 2019date
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii decontarii transportului minorului cu handicap Paraschiv Florin pentru terapie ABA, la Centru de Dizabilitati “Dumbrava Minunata” Buzau, in anul 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de Sport a orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 septembrie 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui ajutor in suma de 16500 lei pentru construirea unei locuinte familiei Obrijan Anisoaradate
Proiect de hotararePrivind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind implementarea proiectului “Baza sportiva, teren fotbal gazon sintetic si teren de tenis”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind completarea si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018date
Proiect de hotararePrivind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 16 octombrie 2017, cu reconvocare in 17 octombrie 2017date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 16 octombrie 2017, cu reconvocare in 17 octombrie 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunelor Valcelele si Bozioru in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind stabilirea itinerariului, programului si consumului lunar de combustibil pentru microbuzul ce deserveste unitatile de invatamant de pe raza orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea participarii Orașului Pogoanele prin Consiliul Local Pogoanele, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Suddate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 2017date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 2017date
Proiect de hotararePrivind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Pogoanele nr. 11/29.04.2016 privind desemnarea dlui Cotruta Valentino Adrian, In calitate de reprezentant al UAT in cadrul Adunarii generale a actionarilor Compania de Apa SA Buzaudate
Proiect de hotararePrivind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 iulie 2017 si modificarea unor Hotarari de Consiliu localdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la data de 30.06.2017date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Boian Mariandate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Barcan Costeldate
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Busuioc Iancudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada iunie – august 2017date
Proiect de hotararePrivind inregistrarea in domeniul public al localitatii a bunurilor realizate in cadrul proiectului finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau” si dare in administrare catre Compania de Apa SA Buzaudate
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 12 iunie 2017date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 12 iunie 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 2017date
Proiect de hotararePrivind completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 23 din 28 aprilie 2017 privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice si indreptarea unei erori materialedate
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 2009date
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunei Colti in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publicedate
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului de venituri proprii la data de 31 martie 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 1109 ha păşune aflată în proprietatea privată a orasului Pogoaneledate
Proiect de hotarareprivind atribuirea unui loc de casa in vederea construirii unei case, d.nei Obrijan Anisoara si copiilor minori ai acesteiadate
Proiect de hotararePrivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii si achizitii pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind stabilirea modalitatii in care va vota si acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in Adunarea Generala a Actionarilor ale Companiei de Apa SA Buzau din 28 martie 2017, cu reconvocare in data de 29 martie 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Scoala Generala cu 9 Sali de clasa si Sala de sport in satul Caldaresti, oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare infrastructura rutiera in orasul Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construirea unui Centru Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva in orasul Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Reabilitare si extindere sediu Primarie oras Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind initierea procedurii de inchiriere a islazului comunaldate
Proiect de hotararePrivind privind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”date
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 2017date
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionardate
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale, in anul 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2016date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2017, cu beneficiarii de ajutor socialdate
Proiect de hotararePrivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioaredate
Proiect de hotararePrivind aprobarea si stabilirea cotelor lunare de combustibil la autoturismele din dotarea Primariei si Consiliului Local Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunei Cilibia in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2017 – 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016date
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2017 – 2018date
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Orașului Pogoanele și aprobarea Organigramei si a Statului de funcțiidate
Proiect de hotararePrivind stabilirea taxelor, impozitelor locale si cuantumului chiriilor pentru anul 2017date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016date
Proiect de hotararePentru aprobarea unor masuri /demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009”date
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 2009date
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016date
Proiect de hotararePrivind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30 septembrie 2016date
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunelor Valea Salciei, Florica, Naieni, Cozieni, Padina si Margaritesti in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea si stabilirea cotelor lunare de combustibil la autoturismele din dotarea Primariei si Consiliului Local Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunei Movila Banului in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociatdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016date
Proiect de hotararePrivind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si SC Dobre Alexion SRLdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si dl. Apostol Iondate
Proiect de hotararePrivind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si SC Ion Iacob SRLdate
Proiect de hotararePrivind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-2020date
Proiect de hotararePrivind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind constatarea vacantarii functiei de Viceprimar al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Vlad Nicolaiedate
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016date
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 prin virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetardate
Proiect de hotararePrivind actualizarea pretului la serviciile de vidanjat ape uzatesi transport ape uzatedate
Proiect de hotararePrivind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Pogoanele cu investitia “Sistem de alimentare cu apa a satului Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau” si predarea acesteia catre operatorul zonal – Compania de Apa SA Buzaudate
Proiect de hotararePrivind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzăudate
Proiect de hotararePrivind aprobarea executarii executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016date
Proiect de hotararePrivind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoaneledate
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”date
Proiect de hotararePrivind constatarea vacantarii functiei de Viceprimar al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Vlad Tudordate
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”date